Willemsen Nova 120 Soothing Blue PC60 Eclipse Alulook Solar 59

Hoe diep mag een zwembad zijn?

U bent van plan om een zwembad in uw tuin aan te leggen. U droomt ervan om heerlijk te ontspannen bij uw eigen privézwembad en tegelijkertijd aan uw conditie en gezondheid te werken. Weet u ook wat de eisen zijn die de overheid aan een zwembad in uw tuin stelt? Denkt u aan plaatsing, lengte, breedte en diepte. Hoe diep mag een zwembad zijn?

Hoe diep mag een zwembad zijn in Nederland?

Of u in Nederland een vergunning moet aanvragen om een zwembad aan te leggen, is afhankelijk van een aantal factoren. Zo mag uw zwembad geen overkapping hebben. Het maximale oppervlak van uw zwembad mag niet groter zijn dan 30 m2. Plaatst u uw zwembad in de voortuin, dan heeft u altijd een vergunning nodig. In de achtertuin kan het zonder vergunning, als het bad op minder dan 30 meter van uw woning ligt. Ligt uw zwembad binnen 5 meter van een oever of waterloop, dan moet u ook een vergunning aanvragen. Woont u in een zogenaamd ruimtelijk kwetsbaar gebied, dan mag u zonder vergunning niet bouwen. De wetgever hanteert 1,50 meter als maximale diepte van een zwembad, als u zonder vergunning wilt bouwen.

Hoe weet u zeker of u een vergunning nodig heeft?

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor het aanleggen van een zwembad in uw tuin. Echter dient u ook altijd te informeren bij de gemeente aangezien sommige situaties te complex zijn om te beoordelen met een online check.

Hoe diep mag een zwembad zijn in België?

Als u zonder vergunning een zwembad wilt laten aanleggen in België, dan gelden geen eisen voor de diepte van het zwembad. Anderhalve meter als diepte van een zwembad wordt wel sterk geadviseerd. U heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig als het totale oppervlak van niet-overdekte constructies in uw tuin meer dan 80 m2 bedraagt. Onder niet-overdekte constructies vallen ook een eventuele vijver en een terras. Heeft u een vijver en terras, dan bepaalt hun gezamenlijke oppervlak welke speelruimte u nog heeft om een zwembad aan te leggen. U zwembad moet in uw achtertuin liggen op minder dan 30 meter van uw woning en op meer dan 1 meter afstand van uw perceelgrens. Ook heeft u een vergunning nodig als u uw zwembad bouwt in een kwetsbaar gebied.