Chairs

Veelgestelde vragen

Hoe verhinder ik algengroei?

Algen zijn plantaardige micro-organismen, die uit anorganische stoffen, kooldioxide en water, organische stoffen opbouwen.
De voortplanting en het voortwoekeren van algen vindt plaats via sporen die samen met stof in de lucht overal heen gebracht worden en zodoende optreden in alle zwembaden, zelfs in overdekte c.q. binnenzwembaden. Het samenstellen van zwemwater is erop gericht het gehalte aan organische verontreinigingen zo laag mogelijk te houden. Algenvorming als bron van organische verontreinigingen moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Het aangroeien van algen kan men eenvoudig verhinderen door regelmatig bv 1 x per week een chloorshock aan het badwater toe te dienen. Hiervoor kan calcium granulaat gebruikt worden.