Photo 06

Frequently Asked Questions

Do I need a permit to install a swimming pool?

Since 2010, it is no longer necessary in most cases to request a special permit for installing a swimming pool. In the Netherlands, go to www.omgevingsloket.nl to carry out a permit check to see whether or not you need one.

Vergunning voor het aanleggen van een zwembad in Nederland

Voor 2010 waren er soms meerdere vergunningen nodig bij het bouwen van een zwembad, namelijk een bouwvergunning, sloopvergunning én milieuvergunning. Vanaf 2010 is dit samengebundeld in één vergunning, namelijk de omgevingsvergunning.

Vaak is een vergunning niet nodig om een zwembad aan te mogen leggen. Echter is het belangrijk dat u dit altijd nakijkt aangezien er uitzonderingen zijn. Wat zijn situaties wanneer een vergunning voor het aanleggen van een zwembad wel nodig is?

  • U woont in een monumentaal pand
  • U wilt een zwembad met overkapping aanleggen
  • U woont in een aangewezen gebied waar niet zomaar een zwembad aangelegd mag worden
  • Uw wens voor een zwembad in de tuin is in strijd met het bestemmingsplan van uw omgeving
  • U woont in de buurt van water
  • U gaat slopen voordat u het zwembad laat aanleggen

Hoe weet ik zeker of ik een vergunning nodig heb?

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor het aanleggen van een zwembad in uw tuin. Echter dient u ook altijd te informeren bij de gemeente aangezien sommige situaties te complex zijn om te beoordelen met een online check.

Vergunning voor het aanleggen van een zwembad in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen bestaat er een omgevingsvergunning. In Vlaanderen heeft u te maken met een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling. Vaak geldt er voor het aanleggen van een buitenzwembad een vrijstelling. Echter is het belangrijk om altijd na te kijken of dit voor u ook het geval is. Er zijn namelijk uitzonderingen wanneer er wel een vergunning nodig is. Wat zijn situaties wanneer een vergunning voor het aanleggen van een zwembad wel nodig is?

  • U heeft meerdere niet-overdekte constructies in uw tuin die samen een oppervlakte hebben van meer dan 80 vierkante meter
  • U woont in een kwetsbaar gebied
  • U gaat het zwembad meer dan 30 meter van uw woning aanleggen
  • U gaat het zwembad minder dan 1 meter van de perceelgrens aanleggen

Hoe weet ik zeker of ik een vergunning nodig heb?

Op www.ruimtelijkeordening.be en www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw kunt u een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft. De regels kunnen per gemeente verschillen. Het is daarom belangrijk om naast een check ook altijd te informeren bij uw gemeente.